Forretningsbetingelser

 1. Alle aftaler med Brandysflytteservice, skal være aftalt skriftligt for af gøre sig gældende.
 2. Møbler og andre genstande skal kunne tåle af blive flyttet, såfremt møblet/genstanden går i stykker/falder fra hinanden under flytning, er dette ikke brandysflytteservice ansvar. F.eks. et “samle møbel/Ikea møbel” der ikke er bygget til af blive flyttet eller som ikke er samlet ordenligt og derved falder fra hinanden under flytning, eller fladskærme/computere der ikke tåler bliver flyttet, tage det ned fra væggen eller bump under kørsel, her kan opstå software/tekniske problmer, helt uden der er påførte flytteskader – Det vil ikke være dækket, vi vil selvfølgelig gøre alt for at undgå dette. 
 3. Fladskærme skal være i originalkasse,Brandysflytteservice skal have set det virker før påbegyndt flytteopgave, for være dækket af forsikring. Ligeledes skal Brandysflytteservice have taget Fladskærm ned fra væggen og i originalkassen.
 4. Såfremt man udlever nøgler til flyttefolkene, bedes kunden være opmærksom på få dem retur, da man ofte under en flytning har fokus på så mange andre ting.
 5. Nøgler skal tages ud af kommoder og lignende og opbevares af kunden et sikkert sted evt. i en taske eller frysepose, så de ikke knækker, bliver væk eller ridser noget under flytningen.
 6. Alle bevægelige dele skal fastlåses enten med tape eller nøgle, så der ikke pludselig hopper skabslåger, skuffer eller lignende op under flytning.
 7. Det er vigtigt af du som kunde er til stede under flytningen, såfremt du forlader flytninger er det på eget ansvar mht. om alt bohave kommer med, såfremt noget måtte glemmes sker dette uden kompensation.

Det er vigtigt, at der er fremkommeligt for Brandysflytteservice’ flyttevogne. Flyttevognene er, medmindre andet er oplyst, 4 meter høje, 3 meter brede og op til 12 meter lange. Derfor er det vigtigt, at grene fra træer og buske etc. er beskåret, og der er afspærret parkeringsplads, når Brandysflytteservice ankommer. (Det er iøvrigt Dansk lovgivning og der skal være beskåret i 4 meters højde, 3 meters brede og 12 meters længde som er maks mål på en 3500 kg’s bil. Der skal være fremkommeligt for brandvæsnet, renovation og postvæsen mm.)

Derudover er det vigtigt, at Brandysflytteservice kan regne med den indgåede aftale, da Brandysflytteservice afviser andre kunder på det af kunden bookede tidspunkt. Derfor vil der blive opkrævet et gebyr, kr. 5.000,00 inkl. moms for forgæves kørsel eller annullering af aftalen.

Brandysflytteservice er ikke ansvarlig for forsinkelser med flytninger, som opstår, brandysflytteservice biler går i stykker og/eller, at ankomsttiden bliver senere end aftalt p.g.a. trafik, uforudsete vejrforhold og lignende.

Ved accept af disse betingelser accepterer kunden endvidere også, at der kan ske udsving i.f.t. det aftalte flyttetidspunkt, såfremt flytningen for forudgående kunde(r) tager længere tid, end Brandysflytteservice  har forventet.

Såfremt flytningen sker inden for det døgn, som er aftalt med Brandysflytteservice har kunden derfor ikke ret til at hæve flytteaftalen med Brandysflytteservice eller kræve afslag i prisen.

Bliver flytningen forsinket ud over det døgn, hvori flytningen er aftalt, kan kunden hæve aftalen med Brandysflytteservice  og få udført arbejdet af tredjemand. Brandysflytteservice er dog ikke ansvarlig for betaling af evt. forskelsbeløb på den pris, som der er mellem den pris, som kunden aftalte med Brandysflytteservice og den pris, som kunden aftaler med tredjemand.

Såfremt en flytning aftales til fastpris sker dette ud fra de oplysninger, som kunden giver Brandysflytteservice. Såfremt disse oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, kan kunden vælge en af 4 løsninger:

 1. Flytningen foregår ud fra Brandysflytteservice timepris.
 2. Der betales et ekstra beløb for den ekstra mængde flyttegods fastsat af brandysflytteservice 
 3. Der flyttes udelukkende det af kundens flyttegods, som var omfattet af den aftalte fastpris.
 4. Flytningen annulleres. Det oplyses, at der i dette tilfælde vil blive opkrævet gebyr på kr. 2.500,00.